Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

שאלות נפוצות

האם יש לכם קורסים קבוצתיים או פרטניים?

איך אתם אומדים את רמת המשתתפים?

מה אקבל מקורס אנגלית עסקית?

היכן מתקיימים הקורסים ובאיזה שעות?

באיזה רמות אתם מלמדים?

האם ניתן לבנות עבור הלקוח סדנה או הכשרה ייחודית?

האם אתם מספקים את חומרי הלימוד?

מי הם המורים לאנגלית עסקית ומה כישוריהם?

האם ניתן לקבל המלצות מלקוחות?