Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

תכנים לדוגמה

תבנית של כתיבת מייל באנגלית

 

מילות יחס - in, on, at

רשימת שאלות לאימון לקראת ראיון עבודה באנגלית

השימוש באותיות גדולות באנגלית

מדריך לבחירת זמנים באנגלית

10 ציטוטים עסקיים נבחרים

ראשי תיבות ונוטריקונים

מספרים