Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

שאלות נפוצות

האם ניתן לבנות עבור הלקוח סדנה או הכשרה ייחודית?

בהחלט כן!  אנו מפתחים ומעבירים מגוון סדנאות ייחודיות, המתמקדות במיומנויות תקשורת באנגלית עסקית, בהתאם לדרישה ו/או הצרכים של לקוחותינו. נושאי הסדנאות מגוון וכולל תקשורת עסקית ימיומית, תקשורת בינתרבותית, כתיבה עסקית, משא ומתן, העברת פרזנטציות ועוד. הסדנאות אינטראקטיביות ומשלבות הפעלות מגוונות כגון סימולציות, משחקי תפקידים ודיונים קבוצתיים. יש לציין שכל סדנה נבנית לאחר היכרות הדדית ועל פי צרכי הלקוח, תוך התאמה מלאה של התכנים, חומרי הלימוד ומסגרת השעות. 

 

למגוון סדנאות, הכשרות והרצאות באנגלית עסקית

אנגלית עסקית - קורסים וסדנאות