Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

שאלות נפוצות

באיזה רמות אתם מלמדים?

אנו מלמדים אנגלית עסקית בכל הרמות, בהתאם לתוצאות מבדק הרמה שעובר כל משתתף פוטנציאלי. סיכום וניתוח התוצאות מאפשרים לנו להרכיב עבור הלקוח קבוצות לימוד הומוגניות ולהתאים את התוכנית היעילה והאפקטיבית ביותר עבור כל לומד ו/או קבוצת לימוד.


בדוק מהי הרמה שלך

אנגלית עסקית - קורסים וסדנאות