Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

שאלות נפוצות

היכן מתקיימים הקורסים ובאיזה שעות?

אנו מלמדים בפריסה ארצית. הקורסים וההכשרות באנגלית עסקית מתקיימים במשרדי הלקוח ושעות הלימוד מתואמות בין המשתתפים לבין המורה ולרוב נקבעים כפגישה שבועית ביום ובשעה קבועים, בהתאם לנוחיות הלקוח.

 

אנגלית עסקית - קורסים וסדנאות