Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

שאלות נפוצות

מה אקבל מקורס אנגלית עסקית?

כל תוכנית לימוד נבנית בהתאם לצרכים, רמה ומטרות שמציב הלקוח ומקנה שטף וביטחון בשימוש באנגלית עסקית, הן בדיבור והן בכתיבה. כמו כן, למידה ותירגול של מיומנויות כגון כתיבת מיילים, העברת מצגות, ניהול משא ומתן והשתתפות בשיחות ועידה מעניקים את הידע והנסיון בניהול תקשרות עסקית אפקטיבית בזירה הגלובאלית, ובכך משפרים את הביטחון בשימוש בשפה ומגבירים את האפקטיביות העסקית. 

 

והנה מה שמעידים לקוחות ממליצים 

אנגלית עסקית - קורסים וסדנאות