Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

שאלות נפוצות

איך אתם אומדים את רמת המשתתפים?

כל משתתף עובר מבדק רמה הכולל, בין היתר גם ראיון אישי קצר באנגלית.  סיכום וניתוח התוצאות מאפשרים לנו לבנות עבור לקוחותינו תוכנית לימוד יעילה ואפקטיבית. לאחר היכרות עם הלקוח ולמידת רמתו וצרכיו הייחודיים, אנו תופרים את תוכנית הלימוד הייחודית ומתאימים את המורה, המגיע/ה למשרדי החברה בזמנים ובתדירות המתאימים ללקוח/קבוצת הלימוד.