Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

שאלות נפוצות

האם יש לכם קורסים קבוצתיים או פרטניים?

הקורסים, הסדנאות וההכשרות המקצועיות באנגלית עסקית מתקיימים גם במסגרת פרטנית וגם במסגרת קבוצתית, וזאת לפי הצרכים והעדפות של כל לקוח. אנו מתמחים בפיתוח ובהוראה של קורסי  אנגלית כללית, מדוברת ועסקית לחברות, מפעלים ואנשי עסקים, המעוניינים לשפר את הביטחון והשטף בתקשורת באנגלית, וזאת על מנת להתקדם בזירת העסקים הגלובאלית. את מסגרת הקורסים אנו בונים בהתאם לרמה, צרכים, העדפות ומטרות של הלומד/קבוצת הלימוד, ומלווים את הלקוח לאורך כל התהליך וגם לאחר סיום הקורס.

 

למידע נוסף אודות מסלולי הלימוד

אנגלית עסקית - קורסים וסדנאות