Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

מסלול לארגונים, חברות ומפעלים

סדנאות תקשורת באנגלית עסקית

                               

 

בשל הצורך הגובר באימון מנהלים ועובדים במיומנויות תקשורת באנגלית עסקית, וכן בשל הזמן הקצר העומד בפניהם בעולם עסקים דינאמי ותובעני, אנו מפתחים ומעבירים מגוון סדנאות ייחודיות. הסדנאות אינטראקטיביות ומשלבות הפעלות מגוונות כגון סימולציות, משחקי תפקידים ודיונים קבוצתיים. יתרונן של הסדנאות בהיותן מרוכזות תוך כיסוי הנושא הנבחר באופן ממוקד וממצה. להלן ניתן להתרשם מהיצע הסדנאות. יש לציין שרשימת הסדנאות המופיעה מטה מהווה דוגמא ראשונית, וכל סדנה נבנית לאחר היכרות הדדית ובהתאמה לצורכי הלקוח, תוך בחירה משותפת של התכנים, חומרי הלימוד ומסגרת השעות.

  1. תקשורת מול דוברי אנגלית (סדנה מקיפה עם נגיעות בנושאי מפתח)
  2. הכנת מצגת באנגלית והופעה מול קהל עסקי
  3. דקדוק יישומי לדיבור ולכתיבה
  4. כתיבה באנגלית עסקית ותכתובת אפקטיבית במיילים
  5. תקשורת בין-תרבותית בעסקים בינלאומיים
  6. The English Language as a Gateway to US Culture 
  7. Socializing בהקשר העסקי
  8. ניהול פגישות ומשא ומתן
  9. חיפוש עבודה בשוק הגלובאלי (כולל כתיבת קו"ח ומכתב שער והכנה לראיון עבודה באנגלית)
  10. סדנת אנגלית מקצועית בנושא SOX לרואי חשבון 

**הקורסים מועברים בפריסה ארצית**