Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

מסלול לארגונים, חברות ומפעלים

אנגלית עסקית במסגרת קבוצתית

             

 
במטרה להגביר את האפקטיביות של עובדים ומנהלים בחברה במהלך עבודתם בחו"ל או מול גורמים בינלאומיים, מתרכז הקורס הקבוצתי בפיתוח והקניית מיומנויות תקשורת באנגלית עסקית, כולל ניהול שיחה יומיומית, עריכת שיחות טלפון ושיחות ועידה, בניית מצגות, כתיבת מיילים, תקשורת בינתרבותית, ניהול משא ומתן ועוד. כל זאת נעשה תוך הרחבת אוצר המילים והטרמינולוגיה הקשורה לאנגלית עסקית הרלבנטית לקבוצה, וכן תוך ניתוח של אירועים עסקיים בזירה הבינלאומית והתנסות בתרחישים שכיחים על ידי סימולציות ומשחקי תפקידים.
 

דוגמה לקורס אנגלית עסקית:

 

שלב I. כלים לשדרוג השפה - Tools for Upgrading Your Language
1 נושא:
פירוט:
הצגה אישית – Introducing Yourself and Your Company
הצגת העצמי, המשרה והחברה שבה עובדים משתתפי הקורס תוך סימולציות ומשחקי תפקידים מעולם העסקים הבינלאומי.
2 נושא:
פירוט:
ניהול שיחות טלפון ושיחות ועידה – Making Telephone & Conference Calls
השיעור עוסק בהקניית מיומנויות של שיחה בטלפון ושיחות ועידה, תוך הטמעת אוצר המילים וביטויים רלבנטיים על ידי משחקי תפקידים וסימולציות של סיטואציות עסקיות שכיחות.
3+4 נושא:
פירוט:
אנגלית מקצועית בארגון – Professional English in the Organization
מעבר ודיון במאמרים רלבנטיים ולמידת אוצר מילים טכני הקשור למקום העבודה ושילובו הנכון בכתיבה ובשיחה. זאת תוך סימולציות של מצבים רווחים בהם נעשה שימוש באנגלית מקצועית בארגון.
שלב II. מיומנויות תקשורת - Communication Skills
5 נושא:
פירוט:
תקשורת יומיומית והתמודדות עם סיטואציות שכיחות במשרד – Daily Communication
תרגול התקשורת המילולית היומיומית על ידי מעבר על נושאי שיחה שכיחים תוך שילובם היעיל של ביטויים ופתגמים. זאת על מנת לפתח את יכולת הביטוי והביטחון העצמי בהתמודדות עם סיטואציות שכיחות במשרד.
6 נושא:
פירוט:
תקשורת מול דוברי אנגלית – Communicating with English Speakers
שדרוג כישורי השיחה מול דוברי אנגלית ע"י שימוש בשפה ובאוצר מילים מתאימים והולמים את הנסיבות, שימוש שונה באוצר מילים בין מדינות דוברות אנגלית, וכן הבנת מושגים וביטויים רווחים בחברה האמריקאית ובחברה הבריטית.
7 נושא:
פירוט:
מודעות בין תרבותית – Intercultural Communication
פיתוח מודעות ורגישות לרקע התרבותי של איש העסקים, חשיבות המחקר המקדים, מנהגי תרבות שונים בהקשרים עסקיים, סטריאוטיפים, היררכיה של סמכות, שימוש בהומור ועוד.
8 נושא:
פירוט:
מיומנויות חברתיות בהקשר העסקי - Socializing
ליטוש ואימון כישורי הדיבור בסיטואציות עסקיות בלתי-פורמאליות כגון ארוחות עסקיות, מסיבות, אירועים ואירוח. כמו כן יתורגלו שיחות small talk בנושאים מגוונים כגון פוליטיקה, כלכלה, חברה, ספרות, תקשורת ועוד. השיעור ישלב התנסות בסיטואציות השונות על ידי יצירת סימולציות ופעילויות אינטראקטיביות מגוונות.
שלב III. אנגלית עסקית - Talking Business
9+10 נושא:
פירוט:
בנייה והעברת מצגות מול דוברי אנגלית – Effective Presentations
הגדרת קהל היעד והצגת הנושאים והטיעונים בסדר הגיוני וברור תוך שימוש יעיל במילות קישור ובאמצעים שונים לשכנוע. תרגול המצגת יעשה תוך קישור התיאוריות שנלמדו לתכנים מעשיים שישמשו את המשתתפים בעבודתם. כל זאת במטרה לשפר ולתרגל את יכולות הפרזנטציה של המשתתפים, ולפתח בהם תחושת בטחון בהציגם מול קהל דובר אנגלית.
11 נושא:
פירוט:
ניהול פגישות – Managing Meetings
למידת שפה שימושית לניהול ישיבה, הצגת טיעונים ויצירת שאלות מורכבות, תוך תרגול הנלמד על ידי דיון בנושאים הקשורים לפגישות בארגון, משחקי תפקידים וסימולציות מגוונות.
12 נושא:
פירוט:
דקדוק שימושי כהכנה לכתיבה עסקית – Language Knowledge
חזרה, מעבר וסיכום של נושאי דקדוק מרכזיים כהכנה לשיעור הכתיבה העסקית. בין הנושאים שיילמדו: חלקי הדיבר, שימוש בזמנים השונים, מילות קישור ויחס, כינויי זיקה ועוד.
13 נושא:
פירוט:
עקרונות הכתיבה העסקית – Business Writing
התמקדות בפורמטים שונים של e-mails ומכתבים עסקיים, תוך הדגשת חשיבות המסר החיובי, שימוש נכון בזמנים, מילות קישור ויחס. כמו כן, יילמד אוצר מילים סטנדרטי ושילובו הנכון בכתיבה.
14 נושא:
פירוט:
הצגת מידע פיננסי – Presenting Financial Information
מעבר על אוצר מילים כללי הקשור לנושא, תוך שימת דגש על צורות שונות של הצגת נתונים ושימוש במספרים. המידע ייושם על ידי סימולציות הכוללות הצגת נתונים הקשורים לניהול תקציב ותכנון פרויקטים.
15 נושא:
פירוט:
מיומנויות שכנוע ומשא ומתן – Negotiation Skills
פיתוח מיומנויות שיחה הקשורות לסיטואציות של שכנוע וניהול משא ומתן וכן הבנת סגנונות שונים והבדלים בין-תרבותיים בניהול משא ומתן. כל זאת תוך ניתוח והתנסות באירועים עסקיים רלבנטיים.

 

איזה מורה לאנגלית עסקית הכי מתאים לכם?

התקשרו אלינו להצעה אטרקטיבית: 1-800-35-20-40

 

**הקורסים מועברים בפריסה ארצית**