Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

מסלול לארגונים, חברות ומפעלים

אנגלית עסקית במסגרת פרטנית

                        
 
למנהלים ובכירים בארגון המעוניינים לשפר את מיומנויות האנגלית העסקית על מנת להתקדם בזירת העסקים הגלובאלית, אנו מציעים תוכנית אימון אישית עם מורה פרטי לאנגלית עסקית. התוכנית נבנית לאחר היכרות עם הלקוח ולמידת רמתו וצרכיו הייחודיים. את מסגרת השעות אנו בונים על סמך הרמה והצרכים הייחודיים של כל לומד.  כמו כן, אנו קשובים לצרכיי השפה הספציפיים של הלקוח וגמישים בבניית תוכנית הדרכה ייחודית, בהתאם למטרות שהלומד מציב.
 

תוכנית האימון האישית באנגלית עסקית נבנת לפי דרישות הלקוח ומותאמת לצרכיו והמטרות החשובות לו, תוך למידה ותרגול של מיומנויות תקשורת חיוניות לעולם העסקים, הכוללות, בין היתר:

  • הצגת העצמי והארגון
  • ניהול שיחות טלפון, שיחות ועידה ושיחות חולין עם לקוחות וקולגות מחו"ל
  • תקשורת בין-תרבותית בעסקים בינלאומיים
  • מיומנויות ניהול משא ומתן באנגלית
  • העברת פרזנטציות באנגלית
  • השתתפות פעילה בפגישות
  • כתיבת מיילים ומסמכים עסקיים
  • תרגול הדיבור בנושאים מגוונים תוך שימוש והפנמה של אוצר מילים רלבנטי
  • ניתוח של אירועים עסקיים בזירה הבינלאומית והתנסות במצבים רווחים על ידי סימולציות ומשחקי תפקידים
  • ניתן לשלב אימון טלפוני ו/או באמצעות סקייפ כתמיכה ותרגול נוסף
 
התהליך מתחיל ע"י היכרות עם הלומד, הכולל, בין היתר, ראיון אישי באנגלית. סיכום וניתוח התוצאות מאפשרים לנו לבנות עבור הלקוח תוכנית יעילה ואפקטיבית הכוללת סילבוס והצעה מפורטת.
 
עם איזה מורה פרטי לאנגלית עסקית הכי מתאים לך ללמוד?
התקשרו אלינו להצעה אטרקטיבית: 1-800-35-20-40
 

**הקורסים מועברים בפריסה ארצית**