Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

מסלול לארגונים, חברות ומפעלים

אימון אישי באמצעות סקייפ/טלפון

תוכנית אימון אישי באמצעות הסקייפ/טלפון מיועדת ללומדים ברמה בינונית-גבוהה המעדיפים ללמוד מהמשרד שלהם או מביתם, או במהלך נסיעה אל וממקום העבודה שלהם. תוכנית זו מתמקדת בשיפור כישורי התקשורת באנגלית באמצעות הדמיה של אינטראקציות יומיומיות עם דוברי אנגלית. המפגשים מתמקדים בשיפור רמת הדיבור, השטף והביטחון, וכן בשיפור היכולת להעביר מסר עסקי רהוט וברור, הן בדיבור והן בכתיבה. בנוסף, הלקוח מעשיר ומרחיב את אוצר המילים העסקי, המקצועי והיומיומי שלו. שיפור מיומנויות התקשורת העסקית באנגלית מביא לאפקטיביות גבוהה יותר ומייצר מרחב להבעה ולהשפעה בזירת העסקים הגלובאלית.

 

התקשרו אלינו להצעה מיוחדת: 1-800-35-20-40